Услуги

Условията в дома

Домът предлага качествено и добро обслужване на възрастни хора, включително и с увреждания на средно ниво. Домът предлага – денонощна грижа, възстановяване и поддържане на физическото и психическото състояние на живеещите в него. В предлаганите услуги влизат: общ медицински преглед, преглед от лекар специалист при необходимост, всички изследвания необходими за установяване на състоянието на постъпващия в домът. В зависимост от общото състояние на постъпващия се изготвя пакет-предложение за възстановяване и поддържане доброто физическо и психическо състояние на човека.