Цени

Цената се сформира спрямо няколка фактора и е индивидуална за всеки човек.

1. В зависимост от здравословното състояние на домуващия.
- Самообслувващи се, подвижни и здрави хора.
- Трудноподвижни, с риск от падане, които нямат възможност да се обслужват изцяло самостоятелно, да се къпят и хранят.
- Контактни но неподвижни хора, които са зависими изцяло от грижите на персонала за къпане, хранене, обслужване и прием на лекарства

2. В зависимост от стаята, в която е настанен домуващия.
- единична
- двойна
- тройна
- апартамент

3. В зависимост от нуждата за раздвижване, кинезитерапия и рехабилитация.
- приблизително период на провеждане на рехабилитацията.
- различни видове кинезитерапевтични процедури в зависимост от нуждите на домуващия.
- отпускащи масажи и рехабилитация.