Услуги

Вила Швейцария

Н

ие вярваме, че осигуряването на първокласна грижа, както и поддържането на високо качество на живот на възрастните хора е най-ценната черта, която всеки един служител на Вила Швейцария притежава. Ние сме един екип, който работи за благото на нашите клиенти.

Рехабилитация

Сред голямото разнообразие от услуги са включени и най-популярните видове пасивна и активна кинезитерапия – лечение чрез движение…

Развлечения

Oрганизира екскурзии за възрастните хора на различни дестинции в региона. Най-посещаваните места са Боровец, крепостта Траянови врата…

ZZ

С какво разполагаме

24-часова специализирана и квалифицирана здравна медицинска грижа за възрастни, болни пациенти и хора с хронични заболявания…